Na een lange periode van stilte besloot ik in 2012 me  te heroriënteren.
Gedurende deze zoektocht, die tot 2015 duurde, maakte ik één schilderij, “Public space” getiteld. Het is de brug tussen “Preparing fort he XXlst” century” en mijn huidige werk. Deze naam van deze nieuwe serie is: “Public spaces”.
Ik schilder mensen in publieke ruimtes die meestal volledig gefixeerd zijn op zichzelf of op hun mobiele telefoon.