Hierbij heet ik u welkom op mijn website.

U kunt hier het werk bekijken dat ik gemaakt heb in de periode van 1990 tot heden. Verder toon ik hier een aantal werken van voor die periode, maar ik zal deze niet van commentaar voorzien omdat ik deze zie als aanloop naar dit latere werk en een consistente visie op datgene waarmee ik mij bezig hield nog in ontwikkeling was. Tevens laat ik een paar hoogtepunten zien van mijn fotowerk uit die tijd.

In de loop van 1988 groeide bij mij het idee om een serie schilderijen te  maken over een aantal personen die een min of meer belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de XXste eeuw . Ik ben altijd gefascineerd geweest door het ontstaan van machtsstructuren en het verval ervan en door de verblindheid van sommige politici en hun volgelingen. Ik noemde deze serie “Heroes and Villains of the XXth Century”.

Tegen het jaar 2000 vond ik het tijd worden een blik op de toekomst te werpen. Ik maakte een serie schilderijen genaamd “Preparing for the XXlst Century”. Deze serie gaat over de invloed van de moderne media en technieken op ons leven. In een latere fase hield ik mij in deze serie bezig met geweld in de huidige samenleving.

Na een lange periode van stilte rondom mijn werk, besloot ik rond 2012 me opnieuw te oriënteren. Deze fase heeft tot 2015 geduurd. Ik heb in die periode één schilderij gemaakt, “Public Space”. Het vormt de brug tussen “Preparing for the XXlst Century” en mijn huidige werk, genaamd: “Public Spaces”. Ik schilder mensen in publieke ruimtes die meestal volledig gefixeerd zijn op zichzelf of op hun mobiele telefoon.

Uitgebreide informatie over mijn werk kunt u vinden op mijn website.